Work Balance Institute takes a scientific approach to work with prevention. Therefore the content of the application Woba is based first and foremost on state-of-the-art national and international work environmental research. This means that the content of Woba is not based on homespun philosophy, gut feeling or myths, but is on the contrary rooted in the facts about research.

As part of our service we also develop scientifically based reports that can be linked directly to the strategic level of your company in order to prevent sick leaves and promote a healthy work environment. In this way research and a scientific approach constitute the foundation of our work in Work Balance Institute!

Du finder herunder et udsnit af vores videnskabelige
og metodiske inspirationskilder:

Methodical sources of inspiration:

 • Netterstrøm, Bo: ”Stress og arbejde. Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling”. Hans Reitzels Forlag. 1. Udgave. 2014.
 • Rosa, Hartmut. (2014). Fremmedgørelse og acceleration. Hans Reitzels forlag.
 • Bovbjerg, Kirsten: ”Motivation og mismod – effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser”. Århus universitetsforlag. 2011. Galbraith.
 • Boje Andersen, Marianne: ”Stresshåndtering på arbejdspladsen”. Frydenlund.1. Udgave. 2009.
 • Wainwright & M. Calnan: Work Stress. The Making of a modern epidemic.
  Open University Press. 2001.
 • Flecker, J. & Hofbauer J. (1998). Capitalising on Subjectivity: The New Model Worker and the Importance of Beeing Useful. In P. Thompson and C. Warhurst (eds.), Workplaces of The Future. London: Macmillan.
 • Kristensen, Tage Søndergaard. ”Fakta og myter om stress” (2007), Videnscenter for arbejdsmiljø, Kbh.
 • Kvale, Steiner og Brinkmann: ”Interview – introduktion til et håndværk” (2009).
 • Lazarus, Richard: ”Stress og følelser”. Akademisk forlag. 2006.
 • Mogens Agervold: ”Psykosocial arbejdsmiljø” (kap 7). Århus universitetsforlag. 1998.
 • Netterstrøm, Bo. ”Stress på arbejdspladsen”. Hans Reitzels Forlag. 2002.
 • Sennett, Richard. (1999). Det fleksible menneske. 2. Oplag, Forlaget Hovedland.
 • Jay R. ”Designing organizations: An executive briefing on strategy, structure, and process. Jossey-Bass” 1995.

Scientific reports and articles:

 • Kvorning LV. ”En realistisk evaluering af Forebyggelsespakkerne – en arbejdsmiljøindsats målrettet små virksomheder i auto-og bygge- og anlægsbrancherne”. Ph.d.-afhandling. 2016
 • Hummels D. & Munch J.: ”No Pain, No Gain: The effects of exports on Job Injury and Sickness”. Purdue University & Københavns Universitet. 2015.
 • Nielsen KM. ”Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum”. 2013.
 • “Arbejdsmiljø og helbred I Danmark” 2014 (NFA).
 • ”The second version of the Copenhagen Psykosociale Questionnaire” (2010) i ”Scandinavian Journal of Public Health” af Tage Søndergaard Kristensen m.fl. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Folkesundhedsrapporten fra 2007 og 2013.
 • Videnscenter for Arbejdsmiljøs formidling af NFA’s nyeste arbejdsmiljøforskning.
 • Kristensen, Tage Søndergård & Nielsen, Naja Rod. (2007). Stress i Danmark – Hvad ved vi?, Sundhedsstyrelsen, SIF, NFA.
 • Statens Institut for Folkesundhed: ”Forebyggelse og behandling af stress i Danmark”. 2007.