01. Styrk arbejdsmiljøet ud fra medarbejdernes viden
Nøglen til at forebygge sygefravær og sikre et godt arbejdsmiljø er at bruge medarbejdernes løbende viden til at sætte forebyggende ind. Wobas Trivselsmåling er derfor en kort overskuelig spørgeramme, der hver 14. dag, hver måned eller efter jeres behov, spørger medarbejderne om belastninger og ressourcer i deres arbejdsmiljø. Den enkelte medarbejder får desuden altid konkrete og personlige forslag til at forbedre sin trivsel for at skabe en forebyggende bevidsthed hos brugeren.
2. Indsigter nu og her
Wobas dashboard indsamler løbende medarbejdernes anonyme feedback. Med et simpelt log-in til dashboardet kan enhver leder, HR eller andre managers i din virksomhed få adgang til et klart visuelt billede af styrker og svagheder i jeres arbejdsmiljø – men også automatiske prioriterede råd og konkrete værktøjer til at handle på potentielle risikofaktorer for sygefravær. I får med andre ord “indsigter nu og her” som gør det muligt for jer at sætte forebyggende ind med det samme!
03. Automatiserede rapporter
Med Wobas dashboard sparer I tid og ressourcer på det traditionelle arbejdsmiljøarbejde! I kan automatisk trække resultaterne ud i powerpoint eller PDF, og præsentere dem, når I har lyst. Dermed får I mere tid til tidlig dialog mellem medarbejdere og nærmeste leder om de belastende forhold og konkrete handlingsforslag til, hvad der kan gøres ved de identificerede problemer. Tidlig dialog og handling er nøglen til at skabe vedvarende forebyggende ændringer i jeres arbejdsmiljø.