Work Balance Institute har en videnskabelig tilgang til arbejdet med strategisk forebyggelse og skabelsen af et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Derfor er alle vores spørgerammer i Woba bygget op omkring Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø seneste forskningsresultater. Det betyder, at Wobas indhold ikke er baseret på lommeteori, mavefornemmelser eller myter, men har derimod rod i forskningens fakta.

Alle vores handlingsplaner er desuden bygget op omkring den validerede IGLO-model (individ-gruppe-leder-organisation) for at skabe så effektive forebyggende resultater som muligt. Handlingstiltagene bygger derudover på en kombination af forskning og best-practices-eksempler fra danske virksomheder som har skabt positive resultater. På den måde udgør forskningen og den videnskabelige tilgang i vores arbejde fundamentet for Work Balance Institute!

Du finder herunder et udsnit af vores videnskabelige
og metodiske inspirationskilder:

Faglitterære værker:

 • Netterstrøm, Bo: ”Stress og arbejde. Nyeste viden om årsager, konsekvenser, forebyggelse og behandling”. Hans Reitzels Forlag. 1. Udgave. 2014.
 • Rosa, Hartmut. (2014). Fremmedgørelse og acceleration. Hans Reitzels forlag.
 • Bovbjerg, Kirsten: ”Motivation og mismod – effektivisering og stress på offentlige arbejdspladser”. Århus universitetsforlag. 2011. Galbraith.
 • Boje Andersen, Marianne: ”Stresshåndtering på arbejdspladsen”. Frydenlund.1. Udgave. 2009.
 • Wainwright & M. Calnan: Work Stress. The Making of a modern epidemic.
  Open University Press. 2001.
 • Flecker, J. & Hofbauer J. (1998). Capitalising on Subjectivity: The New Model Worker and the Importance of Beeing Useful. In P. Thompson and C. Warhurst (eds.), Workplaces of The Future. London: Macmillan.
 • Kristensen, Tage Søndergaard. ”Fakta og myter om stress” (2007), Videnscenter for arbejdsmiljø, Kbh.
 • Kvale, Steiner og Brinkmann: ”Interview – introduktion til et håndværk” (2009).
 • Lazarus, Richard: ”Stress og følelser”. Akademisk forlag. 2006.
 • Mogens Agervold: ”Psykosocial arbejdsmiljø” (kap 7). Århus universitetsforlag. 1998.
 • Netterstrøm, Bo. ”Stress på arbejdspladsen”. Hans Reitzels Forlag. 2002.
 • Sennett, Richard. (1999). Det fleksible menneske. 2. Oplag, Forlaget Hovedland.
 • Jay R. ”Designing organizations: An executive briefing on strategy, structure, and process. Jossey-Bass” 1995.

Forskningsrapporter & artikler:

 • Kvorning LV. ”En realistisk evaluering af Forebyggelsespakkerne – en arbejdsmiljøindsats målrettet små virksomheder i auto-og bygge- og anlægsbrancherne”. Ph.d.-afhandling. 2016
 • Hummels D. & Munch J.: ”No Pain, No Gain: The effects of exports on Job Injury and Sickness”. Purdue University & Københavns Universitet. 2015.
 • Nielsen KM. ”Gode trivselsprocesser med medarbejderne i centrum”. 2013.
 • “Arbejdsmiljø og helbred I Danmark” 2014 (NFA).
 • ”The second version of the Copenhagen Psykosociale Questionnaire” (2010) i ”Scandinavian Journal of Public Health” af Tage Søndergaard Kristensen m.fl. Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
 • Folkesundhedsrapporten fra 2007 og 2013.
 • Videnscenter for Arbejdsmiljøs formidling af NFA’s nyeste arbejdsmiljøforskning.
 • Kristensen, Tage Søndergård & Nielsen, Naja Rod. (2007). Stress i Danmark – Hvad ved vi?, Sundhedsstyrelsen, SIF, NFA.
 • Statens Institut for Folkesundhed: ”Forebyggelse og behandling af stress i Danmark”. 2007.