Oplæg om stressforebyggelse i KBs erhvervsklub

By 2. marts 2018Ikke-kategoriseret

Onsdag aften afholdte Work Balance Institute et oplæg for Kjøbenhavns Erhvervsklub. Malene Madsen (CEO) og Mikkel Bindesbøl (CFO) var inviterede til at holde et oplæg om virksomhedens faglige vinkel på, hvad der ifølge forskningen, er mest effektivt i forhold til at forebygge stress i arbejdslivet. Foredragsholderne pegede på, at allerede under deres specialeafhandling om arbejdsrelateret stress, indså de, at langt de fleste stressværktøjer på markedet er reaktive eller individfokuserede som har vist sig at fremme en økonomisk og menneskelig dyr symptombehandling. Derfor mangler virksomhederne i dag effektive værktøjer til at få fat i de bagvedliggende kilder til stressen i arbejdet, inden skaden er sket.

På baggrund af denne viden oversatte Malene & Mikkel deres specialeresultater til platformen Woba som består af en app (til mobil, tablet og computer) og et management dashboard. Woba forsøger netop at give virksomhederne et brugervenligt værktøj til at identificere arbejdsmiljøbelastningerne – “kilderne” – løbende, så de har en reel mulighed for at ændre proaktivt på de forhold i arbejde som har en indflydelse stress og sygefravær.

De understregede desuden vigtigheden af, at Woba ikke kan erstatte den vigtigste nøgle til forebyggelse af psykiske arbejdsskader  – nemlig dialogen mellem medarbejdere og leder – men derimod kan være forudsætningen for den. Woba er nemlig et anonymt talerør til at få den tavse viden og arbejdsbelastningerne frem i lyset, så dialogen bliver taget, inden sygemeldingen har vist sig. Med andre ord er platformen mere end blot et software til at forebygge stress – Woba er et dialogsskabende værktøj, der gør stressforebyggelse til et fælles ansvar og en fælles opgave for hele organisationen.

En stor tak til KBs Erhvervsklub for at sætte lys på denne udbredte problematik og den store interesse for vores løsning.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.