Forebyggelse betaler sig

Platformen Woba indsamler løbende viden om temperaturen
i arbejdsmiljøet og giver din virksomhed værktøjerne til
at forebygge sygefravær og fremme trivsel.

Mere tid til dialog og handling
Alt for ofte tages dialogen først, når skaden er sket. Vi har en anden tilgang. Platformen Woba er designet til at skabe en kontinuerlig dialog blandt medarbejdere og ledere. Med et simpelt log-in til Wobas dashboard får I mulighed for at spare tid og ressourcer på traditionelle manuelle rapporter. I får adgang til at se medarbejdernes anonyme feedback med det samme, en klar visuel prioritering af risici i arbejdsmiljøet samt et automatisk udtræk af jeres resultater. På den måde får I mere tid til at igangsætte, det som virkelig virker, når det kommer til strategisk forebyggelse – at få medarbejdernes tavse viden frem i lyset via en kvalificeret dialog om arbejdsmiljøet og få sat handlingstiltag igang på et tidligt stadie.
Start med det større billede
At forebygge sygefravær og sikre trivsel er en svær opgave, hvis data om arbejdsmiljøet er måneder gammel. Med Wobas interaktive dashboard får I løbende overblik over hele organisationens trivselsniveau i form af statistikker, visuelle arbejdsmiljøscores og dermed de indsigter, der hjælper jer til at forebygge sygefravær ud fra det større billede.

Som leder finder jeg Woba meget værdiskabende. Vi har på kort tid fundet frem til de lavthængende frugter. Alt i alt et meget anvendeligt værktøj for mig som leder, som kan være med til at identificere trivseludfordringer hos medarbejderne, inden de bliver til reelle problemer

Anja Nagel L'HarrakiSenior Director - Oticon

Der er behov for effektive løsninger til at forebygge stress i arbejdslivet. Teamet bag Woba har, baseret på arbejdspsykologisk forskning, formået at skabe et brugervenligt produkt til løbende identifikation af risikofaktorer i det psykiske arbejdsmiljø. Værktøjet muliggør en kvalificeret dialog mellem ledere og medarbejdere om disse risikofaktorer, hvilket jeg betragter som nøglen til at forebygge stress i arbejdslivet

Nadia El-SalantiOrganizational Psychologist, Corporate Occupational Health and Safety, Novo Nordisk