Fang stressen i opløbet!

I Malene Madsens (cand.mag. i Arbejdspsykologi & Filosofi) og Mikkel Bindesbøls (cand.san. i Sundhedsfremme & Arbejdspsykologi) specialeafhandling indså de, at der er et paradoks i, at på trods af at virksomhederne aldrig har postet flere penge i stresshåndteringsværktøjer end i dag, er stresskurven støt stigende. De to foredragsholdere vil give jer et indblik i hvorfor og samtidig komme frem til en mulig løsning på problemet.

I foredraget vil I kunne få indblik i, at meget stresshåndtering ude i virksomheder og i forskningsverden koncentrerer sig meget ensidigt på symptomerne på stress. På baggrund af vores specialeafhandlings resultater, vil vi dermed i dette foredrag koncentrere os om årsagerne og drivkræfterne bag stress.

Det vil sige, at vi vil give jer en mere sociologisk vinkel på, hvilke samfundsmæssige betingelser der de seneste årtier har været medvirkende til at skabe nye organisationsforandringer, som kan være medvirkende til at øge risikoen for stress, hvis de ikke kontrolleres internt i virksomheden. Vi vil dog ikke kun komme ind på problemerne, men også præsentere en ny digital løsning til det moderne arbejdsliv, som kan vende den støt stigende stresskurve. Vi vil derfor slutte af med en god nyhed – nemlig en ny forskningsvalideret og erhvervsrettet løsning til at forebygge stress og de psykiske arbejdsmiljøproblemer på et tidligt stadie, inden skaden er sket – applikationen Woba.

Efterfølgende workshop

I fællesskab skal vi lære Woba at kende. Alle tilhørende får mulighed for at downloade app’en og teste deres egen personlige Woba for at se om den digitale platform kunne give deres arbejdsplads værdi. Vi slutter af med en fælles diskussion om fremtidens stressforebyggende indsats.

Foredraget ”Fang stressen i opløbet”
– henvender sig til hele virksomheder, afdelinger eller teams på tværs af sektorer, brancher og kulturer, som kan gennemføres på temadage, afdelingsmøder eller gå-hjem-møder m.m.

Efter foredraget vil deltagerne:

Blive opdateret på den seneste videnskabelige viden om stress
Lære at forstå værdien af at bevæge sig fra en reaktiv til en proaktiv stressforebyggende indsats
Lære at spotte de bagvedliggende kilder til stress i arbejdslivet
Få et nyt perspektiv på stressforebyggelse med Woba som fremtidens psykiske arbejdsmiljøredskab