Drivkræfterne bag sygefravær

Foredraget vil give jer et indblik i en række nye perspektiver, som netop ikke tager udgangspunkt i individets ”robusthed” eller ”utilstrækkelighed”, men i de ydre samfunds- og arbejdsstrukturer, som kan have en indflydelse på de rammebetingelser, som skaber vores mentale sundhed i arbejdet. Vi vil således komme ind på en mere sociologisk forklaring på paradokset om, hvorfor sygefraværskurven (særligt qua psykiske arbejdsskader) er støt stigende på trods af, at virksomhederne aldrig har postet flere penge i trivselsfremmende værktøjer.

Vi vil igennem foredraget ikke kun fremvise samtidens årsager til sygefraværs forøgelsen, men også være pragmatiske og fremvise en moderne digital løsning på det med stigende problem. På baggrund af Malene Madsens (cand.mag. i Arbejdspsykologi & Filosofi) og Mikkel Bindesbøls (cand.san. i Sundhedsfremme & Arbejdspsykologi) specialeafhandling har de i den forbindelse udviklet et helt nyt og innovativt forebyggende værktøj – app’en Woba – til at måle temperaturen i arbejdsmiljøet. Woba er ikke bare en app, men en helt ny måde at arbejde proaktivt med arbejdsmiljøarbejdet, som Mikkel og Malene ser frem til at fortælle jer om.

Foredraget ”Drivkræfterne bag sygefravær” henvender sig til hele virksomheder, afdelinger eller teams på tværs af sektorer, brancher og kulturer, som kan gennemføres på temadage, afdelingsmøder eller gå-hjem-møder m.m.

Follow up workshop

I fælleskab afholder vi efter foredraget en workshop, hvor de tilhørende får mulighed for at downloade app’en og teste deres egen personlige Woba for at se om den digitale platform kunne give deres arbejdsplads værdi. Vi slutter af med en fælles diskussion om fremtidens forebyggende arbejdsmiljøindsats.

Efter foredraget vil deltagerne:

  • Lære at forstå de samfundsmæssige drivkræfter bag sygefravær
  • Blive opdateret på den seneste videnskabelige viden om sygefravær både i forhold til årsager, symptomer og mulige løsninger herpå.
  • Lære at få øje på bagvedliggende kilder til sygefravær i arbejdslivet og få værktøjer til at håndtere disse, inden belastningen viser sig i en sygemelding